Sprężarki to urządzenia, z którymi spotykamy się wielokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, oraz w każdym, pospolitym mieszkaniu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Nieraz pożądany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Możemy też bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są urządzeniami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zbiornika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie powinno mieć o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Niesłychanie istotnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą duże straty energii w postaci ciepła. Wobec tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarki

Funkcją sprężarki jest podniesienie ciśnienia wskazanego gazu. Taki efekt oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną budowę molekularną. Właśnie dlatego tak łatwo zmienić ich kształt i pojemność. Wymaga to jednakże znacznych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Tudzież wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo szybko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niesłychanie duże. To właśnie dzięki temu czynnik jest prędko przetłaczany na zewnątrz. Prócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki wywołuje kilka innych wyników. 

Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają niezwykle stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest także wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki śrubowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *